نمایشگاه Intermat 2015

نمایندگان شرکت پایا فراز ماشین در نمایشگاه Intermat 2015 پاریس که در تاریخ 20 الی 25 آپریل برگزار می شود، شرکت می نمایند تا در معرفی محصولات AMCS به بازدیدکنندگان مشارکت داشته باشند.